Vergoeding

Toegankelijkheid

Wij zijn direct toegankelijk, dit houdt in dat u niet per se hoeft te beschikken over een verwijzing van uw arts. Heeft u geen verwijzing, dan voeren wij een screening uit. Hierdoor krijgen we inzicht in de aard van de klacht. Blijkt dat u een duidelijke klacht heeft aan het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld de gewrichten, spieren of pezen, dan voeren we een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek uit. Hierover gaan we samen in overleg, daarna start de behandeling. 

Verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering, dan worden de kosten van de fysiotherapie voor u vergoed. Hoeveel er vergoed wordt is afhankelijk van het pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.

Heeft u een door de zorgverzekeraars erkende chronische aandoening en bent u aanvullend verzekerd? Dan vallen, afhankelijk van uw pakket, de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk onder die verzekering. Daarna valt de vergoeding volledig onder uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat het gebruik van de basisverzekering ten koste gaat van uw eigen risico.

Bij urine incontinentie vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering maximaal 9 behandelingen. Hiervoor heeft u wel altijd een verwijzing van de arts nodig.

Privacyreglement van onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Fysiotherapie Marieke Meeuwis voldoet aan de AVG (wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens) en is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt en aan de plichten die daaruit voortkomen.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.