Vergoeding

Toegankelijkheid

Wij zijn direct toegankelijk, dit houdt in dat u niet per se hoeft te beschikken over een verwijzing van uw arts. Heeft u geen verwijzing, dan voeren wij een screening uit. Hierdoor krijgen we inzicht in de aard van de klacht. Blijkt dat u een duidelijke klacht heeft aan het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld de gewrichten, spieren of pezen, dan voeren we een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek uit. Hierover gaan we samen in overleg, daarna start de behandeling. 

Verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering, dan worden de kosten van de fysiotherapie voor u vergoed. Hoeveel er vergoed wordt is afhankelijk van het pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten.

Heeft u een door de zorgverzekeraars erkende chronische aandoening en bent u aanvullend verzekerd? Dan vallen, afhankelijk van uw pakket, de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk onder die verzekering. Daarna valt de vergoeding volledig onder uw basisverzekering. Houd er rekening mee dat het gebruik van de basisverzekering ten koste gaat van uw eigen risico.

Bij urine incontinentie vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering maximaal 9 behandelingen. Hiervoor heeft u wel altijd een verwijzing van de arts nodig.